Мартин Хайде

Д-р Мартин Хайде е преподавател във Philipps-Universität, Марбург, Германия. Той е специалист по семитски езици, древна ориенталистика и история на Източната църква. Занимава се с изследване на древни еврейски надписи, древни текстове на арабски и етиопски език, както и с предаването на Стария и Новия Завет през вековете.

Изнася лекции в много страни, включително и в България (от 2001 г. насам). Записи на следните негови лекции, изнесени в София, могат да бъдат закупени от книжарница “Верен”:

Книги от Мартин Хайде (на немски):

  • Das Testament Abrahams: Edition und Übersetzung der arabischen und äthiopischen Versionen (Aethiopistische Forschungen XX), Wiesbaden: Harrassowitz 2011 (в процес на печат).
  • Das Buch der Hippiatrie - Kitāb al-Bayṭara von Muḥammad ibn Ya‘qub ibn aḫī Ḥizām al-Ḫuttalī (Teil 1, 2), Harrassowitz 2008, X/380 S, VIII/353 S.
  • Der einzig wahre Bibeltext? Erasmus von Rotterdam und die Frage nach dem Urtext, Nürnberg 2006.
  • Die Testamente Isaaks und Jakobs: Edition und Übersetzung der arabischen und äthiopischen Versionen (Aethiopistische Forschungen 56), Wiesbaden: Harrassowitz 2000, XVI / 332 S.

Рецензия на английски на предпоследната книга (в превод: Единствената истинска Библия? Еразъм Ротердамски и въпросът за оригиналния текст) е достъпна на сайта Evangelical Textual Criticism.

Прояви с участието на Мартин Хайде