Елис Потър

Елис Потър (Ellis Potter) е бивш дзен-будистки монах и настоящ християнски служител; музиковед с богат опит в областта на музиката и изобразителните изкуства, богословието и философията. Това го прави изключително интригуващ лектор по широк кръг теми като естеството на духовността, значението на християнството за изкуството, пътя за достигане на истинно познание, съвременни философски течения и социални движения. Често изнася лекции върху отношението между библейския възглед и други светогледи.

Елис Потър е роден в Калифорния, а понастоящем живее в Швейцария. Става християнин под влиянието на покойния д-р Франсис Шефър, един от големите християнски апологети на ХХ век. Драматичното му обръщение е пряко следствие от няколко задълбочени лични разговора с д-р Шефър през 70-те години на XX век, период на бурни социално-политически промени в западните общества.

След обръщението си към Христос през 1976 година, Потър се присъединява към екипа на L’Abri Fellowship и работи там до 1991 г. Институтът L’Abri (фр. „Убежището“) представлява евангелско-протестантска изследователска общност, основана от д-р Франсис Шефър в средата на миналия век. Тя има клонове в различни точки на света, където се стичат студенти от най-различни възрасти, произход и националност, за да търсят отговори на своите най-дълбоки въпроси или разрешение на личните си проблеми. Характерно за този институт-комуна е, че всички въпроси се разглеждат с еднаква сериозност и уважение, а отговорите се търсят през призмата на християнския светоглед, отразен в Библията. Като служител в L’Abri, Елис Потър съветва, изнася лекции, преподава и насърчава стотици студенти от различни краища на света. Пътувал е из всеки от петте континента, за да преподава и проповядва в църкви, лагери, конференции и университети. Сътрудничи и на международната християнска организация SEN, организираща семинари и дискусии в страните от Източна Европа.

Аудио-записи на негови лекции може да намерите на:

Пред българска публика: