Марио Йонов

Отец Марио Йонов е работили като болничен свещеник към МБАЛ “Александровска”, гр. София и като такъв е един от малкото хора у нас изпълнявали тази длъжност. Има опит в духовното обгрижване на терминални пациенти, работата с медицински екипи и с близките на пациентите. Той е магистър по богословие от СУ “Св. Климент Охридски”. Ръкоположен е за свещеник през 2001 г. Член е на Българската Капеланска Асоциация, етичната комисия към клиника “Св. Иван Рилски” и духовния надзорен съвет на ТВ “Вяра”.