Румен Папратилов

Румен Папратилов е управител на издателство „Нов човек“, специализирано в издаването на литература на християнска тематика, в това число популярна и справочна богословска, философска, психологична и художествена литература.