Рождество през телескоп и в светлината на Кръста

С участието на: 
Тодор Велчев
21 декември, 2008 - 18:00
  • Лектор: Тодор Велчев (сдружение ХАРТА)

  • Място: салона на Евангелската съборна църква в Асеновград

  • Анотация:
    Връзката между астрология и астрономия е чисто историческа — от времената, когато е имало едно смайващо от днешна гледна точка единство между научни знания, религия и философски съждения. След „демитологизирането на небето“ в Модерната епоха, астрологията трябва да бъде категорично отхвърлена от научна гледна точка, поради своя чисто спекулативен характер. Зад настоящия засилен интерес към нея обаче се крият реални духовни нужди на хората, които сухата наука не може да посрещне и които не бива да бъдат пренебрегвани. Посланието на Рождество Христово откликва на тях, като разпръсква безутешния и фаталистичен мрак на астрологията. То е било разбрано от древните астролози (влъхви), поклонили се на родения Спасител.
С партньорството на: