Външната изява на вътрешната същност: „теория“ и „практика“ на духовността във всекидневието

С участието на: 
Елис Потър
29 октомври, 2008 - 19:00

Уеб-сайт на събитието

За разлика от рационалистичния и прагматичен Запад, в България духовността често се мисли чрез понятия като вътрешно размишление и съзерцание, потапяне в дълбините на душата и мистицизъм. Каква е стойността на такива духовни практики и дали те са автентично християнски? Водят ли медитацията и други източни техники към същата крайна цел? И най-вече, дали съществува еднозначна взаимовръзка между религиозната доктрина и духовната практика?

Място: Евро-български културен център, бул. Ал. Стамболийски 17, София (карта)

Видео записи

Първа част:

Втора част:

Трета част:

Снимки

С партньорството на: