Данаил Игнатов

Данаил Игнатов е богослов по образование и пастир в Първа Евангелска съборна църква, гр. София.