Организиране на семинари

Предназначение на апологетичните семинари

Апологетиката като академична дисциплина е част от програмата на богословските учебни заведения. Но апологетично мислене и практически умения са необходимост в живата духовна практика на всеки съвременен християнин, независимо дали има богословско образование. Всеки вярващ има призванието да споделя своята вяра и е жизнено важно да го прави по един проникновен и адекватен начин. От това зависи в голяма степен дали Христовото учение ще достигне до умовете на мнозинството български граждани, чието отношение към религията става все по-повърхностно или безразлично.

Сдружение ХАРТА може да предложи семинари, които:

  • дават кратко въведение в същността на християнската апологетика, нейните методи и подходи към основни светогледни въпроси;

  • разглеждат актуални теми на съвременността или трудни апологетични въпроси в светлината на християнския светоглед;

  • предлагат практически упражнения за участие в дискусии между християни и нехристияни или в Интернет форуми, по теми от светогледен характер.

Семинарите са подходящи за християнски служители, ангажирани активно с работа в обществото, както и за образовани миряни, желаещи да споделят и обсъждат Христовото учение с техни невярващи приятели, колеги, познати. Примерни теми за семинари можете да намерите тук.

Формат на семинарите

Семинарите могат да се провеждат в помещение на поместна църква или на друго подходящо за целта място. Желателно е това да става в неработно време: вечер или през почивните дни. Продължителността им зависи от избраната тема или цел. Броят на участниците в семинара не е ограничен, но с оглед на ефективното обучение е препоръчително да не бъде по-голям от 20 души.

Ако искате да проведем обучителен семинар във вашата църква или град, пишете ни, като отбележите „Екип Обучение“ като адресат във формата за контакти.