Копнежът по Свещеното: пробуждане и реформация

С участието на: 
Тодор Велчев
1 ноември, 2010 - 18:00
  • Лектор: Тодор Велчев (сдружение ХАРТА)

  • Място: Асеновград, читалище "Св. Паисий Хилендарски"

  • Анотация:
    Поводът за лекцията са два празника, Денят на народните будители (1 ноември) и Денят на Реформацията (31 октомври). И двата са насочени към идеалите, които движат отделния човек или цяла общност. Всички идеали, която ни характеризират като човеци, имат за основа копнежа по Свещеното, а будителите са хората, които го пробуждат. Българският дух е сякаш едно постоянно повтарящо се тържество на баналното над свещеното; в нас има една дълбока склонност към принизяване и десакрализация. Християнското учение за свещеното и освещението сочи пътя към обновяването и реформацията на копнежа по Свещеното и към неговото осъществяване в лицето на Исус Христос.

С партньорството на: