Дискусии

Идея, цели и формат на дискусиите

От самото си възникване християнството влиза в активен диалог с невярващия свят, поставя дневния ред на обществото. То запазва и пренася вярата в Христос в продължение на 20 века не в затворена среда или в догматични съчинения, а в сблъсък и спор с други възгледи, под критичния поглед на мислещите хора. Затова и днешните християни няма защо да се боят от диалога, дори със свои отявлени идейни опоненти.

От друга страна, на съвременното българско общество му липсва култура и традиция за аргументирани публични дискусии. Сдружение ХАРТА желае да допринесе за изграждане на такава култура, като организира дискусии по актуални, значими теми или вечни въпроси. Целта ни е да провокираме разумните и търсещи българи към размисъл, изграждане на аргументирани становища и светоглед и породена от тях гражданска активност.

Списък на проведени дискусии

В дясната колона на тази страница можете да намерите списък на дискусиите, организирани от сдружение ХАРТА през изминалите години. Изберете годината и темата, която желаете да видите, и ще се покаже кратко резюме и допълнителна информация за нея.

Предложете теми за дискусии

Ако желаете да предложите тема за дискусия или да организирате провеждането ѝ, свържете се с нас, като отбележите „Екип Публични прояви“ във формата за контакт и опишете подробно Вашата идеята за сътрудничество с нас.

Списък с всички дискусии