Анатолий Черни

Анатолий Черни е завършил богословие в Висшия евангелски богословски институт, София и е служител в Евангелска баптистка църква – гр. Благоевград