Адриана Любенова

д-р Адриана Любенова е асистент в Катедра Теология на Философско-историческия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Заминава за САЩ едва 15-годишна, където завършва средното и висшето си образование. След 16-годишно пребиваване там (през 2006 г.), решава да се върне в България. Първата магистратура, която завършва след завръщането си в родината е църковна живопис. Естествено свързана с нея е втората ѝ специалност „богословие“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. След нея завършва магистратура по археология с реставрация и консервация в същия универитет. През месец май 2014 г. защитава дисертация на тема „Мозаичното изкуство в късноантичния Филипопол IV–VI в.“ в Института по изследване на изкуствата при БАН. Преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра „Теология“.

Прояви с участието на Адриана Любенова