Петер Иминг

Проф. д-р Петер Иминг е специализирал фармация и химия. Защитава дисертация в областта на фармацевтичната химия. Научните му изследвания са насочени към разработването и синтезирането на нови лекарства, както и към изучаването на молекулните механизми на тяхното въздействие. Понастоящем д-р Иминг е ръководител на катедра „Фармацевтична химия и клинична фармакология“ във Факултета по природни науки на Университета Мартин Лутер в Хале, Германия. Особено се вълнува от въпроса за отношението между наука и религия – и в частност, между науката и християнската вяра, която лично изповядва.