Вселената: вечна или сътворена?

С участието на: 
Тодор Велчев
11 юни, 2009 - 18:00
  • Лектор: Тодор Велчев (катедра „Астрономия“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и сдружение ХАРТА)

  • Място: Университетска обсерватория (Борисова градина)

  • Проява: сбирка на Студентски клуб „Грация и гравитация“

  • Анотация:
    Философският възглед за вечността на Вселената може да се проследи назад до Платон и Аристотел. В рязък контраст с него е сътворената Вселена според библейската традиция. Какво може да ни каже по въпроса съвременната наука космология? Дали теорията за Големия взрив (т. нар. Стандартен космологичен модел) може да се произнесе в полза на една вечна, на една случайна или на една сътворена Вселена?