Венцислав Каравълчев

Роден е в Бургас през 1967 г. Завършва Духовната академия – сега Богословски факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1992 г. Специализира богословие (1993 – 1998 г.) в Женевския университет (Швейцария), Грегорианския университет (Италия) и в Атинския университет (Гърция), както и „Ислям и мюсюлмано-християнски отношения“ (MPhil) в Университета на Бирмингам (Англия) и Мисионерския институт към CMS (Church Mission Society) – Университет на Бирмингам. От 2001 г. работи като мисионер към CSM Оксфорд в Грузия (2003 – 2007 г.), Англия (2007 – 2008 г.) и Украйна (2009 – 2011 г.). По тази програма е преподавател в Батумската духовна семинария – Грузия в продъжение на 3 години.

Венцислав Каравълчев е докторант по Църковна история към Катедра Историческо и систематическо богословие на Богословския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“от 2013 г.

През м. декември 2009 г. сп. harta-bg.info публикува статията му „Рождество Христово (история на празника)“, посветена на подробен и задълбочен анализ на историческите източници относно честването на един от най-големите християнски празници в историята на църквата. Автор е на редица публикации в сп. „Християнство и култура“ и сайта www.dveri.bg.

Прояви с участието на Венцислав Каравълчев