Дарения за ХАРТА

Условия за приемане на дарения

Сдружение ХАРТА с благодарност приема финансова подкрепа от физически лица или организации, симпатизиращи на нашите мисия и цели. Уважаваме правото на анонимност на дарението при суми под 1000 (хиляда) лева. Ако искате да дарите по-голяма сума, Ви молим предварително да се свържете с Управителния съвет на ХАРТА чрез формата за контакти и да посочите имената си и начин за обратна връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail). Гарантираме Ви, че тази лична информация ще остане строго поверителна!

Отказ от приемане на дарения

Сдружение ХАРТА си запазва правото да откаже приемането на дарения или други пожертвования, ако:

  • са направени под неприемливи условия или условия, противоречащи на целите и разпоредбите на Устава, на нормите на действащото българско законодателство, на правилата на морала и добрите нрави;

  • дарителят не може да установи техния законен произход;

  • начинът на изразходване на дарението, посочен от дарителя, излиза извън обхвата на дейността на сдружението или изисква поведение, противоречащо на заложените в Устава му ценности;

Данъчни облекчения

Освен морално удовлетворение, Вашето дарение би Ви донесло и следните данъчни облекчения:

  • Ако сте юридическо лице, направеното дарение ще бъде признато за счетоводен разход в размер на до 10% от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводна печалба) – чл. 31, ал. 1 т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);

  • Ако сте физическо лице – направеното дарение ще бъде приспаднато от годишната данъчна основа в размер на до 5% – чл. 22, ал. 1 б. „л“ ЗДФЛ;

Банкова сметка за дарения

Сдружение ХАРТА
Първа инвестиционна банка – София

IBAN: BG54FINV915012BGN0L5RG
BIC: FINVBGSF

Основание за превод: (вж. по-долу)

Ако дарението се прави с конкретна цел (за конкретна дейност на ХАРТА), моля, уточнете я в „Основание за превод“. Иначе впишете в тази графа просто „Дарение за дейността на сдружението“.