Липсващото звено: Съдбата на католическата общност в България

С участието на: 
Калин Михайлов
С участието на: 
Паоло Кортези
С участието на: 
Светлана Караджова
26 януари, 2017 - 18:30 - 21:00

Публична дискусия от поредицата „Липсващото звено“ – Дискусии за най-новата българска културна история.

Участ­ни­ци в дис­ку­си­я­та: о. Паоло Кортези, Светлана Караджова, Калин Михайлов
Мо­де­ра­тор: То­дор Вел­чев (сдр. ХАРТА)

Къде: Рек­то­ра­та на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, Огледалната за­ла
Кога: 26 януари 2017 г., 18:30 ч.

Анотация

Ролята на католиците в българската култура и обществен живот е изглежда по-позната (и призната) в епохата преди Освобождението. Но какво се случва през XX век, когато страната преживява трагични преобразования, а вътрешните проблеми на християнските общности се развиват на фона на надигащия се атеизъм? Какви приоритети си поставя Католическата църква и пред какви предизвикателства се изправя? Има ли сблъсък на култури и как изглежда той през очите на църковните служители, дошли от чужбина, и местните вярващи? И изобщо, каква е съдбата на българските католици като част от общобългарската съдба?

Ще поставим тези въпроси и ще търсим отговорите им с помощта на обществения деец и изследовател Светлана Караджова и на отец Паоло Кортези, добил известност не само като духовен пастир, но и с активната си позиция относно непрочетените тъмни страници на българското минало.

Събитието в социалните мрежи

facebook

С партньорството на: