Радостин Марчев

Радостин Марчев е магистър по счетоводство и контрол от ИУ – Варна (2000 г.) и магистър по практическо богословие (МА), TCM International, Австрия (2010 г.). Специализира „Християнско водачество и управление“ (Christian Leadership and Management) със степен Mdiv към TCMI, Австрия.

Той е мирянин проповедник и координатор на малки групи във Втора евангелска баптистка църква, Варна, и административен координатор на програмата за обучение към Съюза на евангелските баптистки църкви в България (СЕБЦ). Член е на редакционната колегия на в. „Зорница“.

Личният му блог съдържа богата колекция от собсвени преводи на непреведени на български богословки творби от съвременни и древни автори, както и коментари по горещи богословски и обществено актуални въпроси. Автор е в списание harta-bg.info.

Прояви с участието на Радостин Марчев