Калин Янакиев

Проф. Калин Янакиев е доктор на философските науки, преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на множество книги, студии и статии в областта на православната духовност, философията и средновековната история. Калин Янакиев е главен редактор списание Християнство и култура.

Прояви с участието на Калин Янакиев