Проекти

В своята дейност сдружение ХАРТА поставя особено ударение върху обучението по апологетика, целящо да подготви:

  • християнски служители от партньорски организации, способни да достигнат ефективно с Христовото учение до различни групи от хора;

  • образовани и обществено дейни християни, способни да представят християнския светоглед сред будната прослойка от обществото чрез неформални, но редовни културни и социални контакти.

В тази връзка, сдружението си поставя три основни стратегически цели:

  •  Да създава благоприятна среда (средища) за сериозни дискусии по актуални и вечни въпроси, като откликва на нуждата на будните и дейни български граждани и подпомага просветната и културната дейност в страната.
  • Да осъществява срещи и диалог с хората в тези възникващи средища, като им представя християнския светоглед. Това е стъпка към успешно християнизиране на българската интелигенция.
  • Да убеждава местните църкви в насъщната необходимост от ефективна и творческа апологетика, съчетана с изучаване на Библията в малки групи, и ги подпомага в осъществяване на главната им мисия: да пробуждат хората и да разпространяват Христовото учение.

*

За осъществяване на горните цели, приоритет в дейността на ХАРТА имат два типа дългосрочни проекти: „Мост“ и „Средища“.

Ако сте заинтересувани от някои от тези проекти, желаете да се включите в тях или да ги подпомогнете по някакъв начин, свържете се с УС на ХАРТА чрез формата за контакти.