Граждани на Божието царство и на Република България: Трябва ли християните да бъдат дейни в обществения и в политическия живот?

С участието на: 
Владимир Тодоров
С участието на: 
Петромир Кънчев
С участието на: 
Светослав Риболов
22 октомври, 2015 - 18:30 - 20:30

София,
Евангелска методистка църква „Д-р Лонг“,
ул. Раковски 86

Участници

доц. Светослав Риболов, богослов, СУ „Св. Климент Охридски“

адв. Петромир Кънчев, юрист, Инициатива „Правосъдие за всеки“

п-р Владимир Тодоров, свещеник, Евангелска методистка църква

Модератор: Тодор Велчев, сдружение ХАРТА

Анотация

Въпросът за разделението между държава и църква изглежда отдавна решен в демократичните общества: гражданската държава не се подчинява на религиозни авторитети и същевременно не се намесва в живота на религиозните общности. Принципът изглежда приемлив и за двете страни, но дали трябва да се тълкува в смисъл на безучастност и незаинтересованост на вярващите от държавните и обществените дела? Все пак християните са граждани не само на Божието царство, но и на своята страна – с всички произтичащи от това права и задължения. Къде преминава границата между тяхното посвещение на Бога и политическата ангажираност? Трябва ли те да се стремят към реално влияние върху политическите процеси и законодателната дейност, особено когато те засягат основополагащи християнски ценности? Ако да, дали това не представлява нарушение на принципа за разделението между църква и държава? И от друга страна, не крие ли опасност държавата и политиката да придобият влияние върху църквата – чрез обществената ангажираност на нейните водачи?

Много въпроси, които очакват своя отговор. Някои от тях са отново актуални, а други никога не са били обсъждани в българското общество и църква. Време е да започнем тази дискусия.

Видеозапис

Благодарим на Стоян Мухаров, който направи записа и го обработи своевременно!

В медиите

Във връзка с проявата, Тодор Велчев (ХАРТА) бе поканен да участва в предаването "Благовестие" на БНР (програма "Христо Ботев"), на 25 октомври 2015 г.