Човешкото страдание – има ли отговор и утеха

С участието на: 
Тодор Велчев
29 април, 2010 - 18:30
  • Лектор: Тодор Велчев (сдружение ХАРТА)

  • Място: Асеновград, залата на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Иван Асен II” 24; салона на църква „Благовестие“ (Бургас)

  • Анотация:
    Темата за страданието има светогледен характер, понеже повдига въпроса: „Как да си обясним неизброимите и ужасни страдания по света?“ На него се дават различни отговори от философска гледна точка, които обаче се провалят в практически, в чисто човешки план. Християнството — и като светоглед, и като духовен опит, — може да предложи както сериозен отговор на проблема за страданието, така и да положи основата за истинска утеха и надежда. Призмата, през която то разглежда човешкото страдание е възгледът за Бога като Личност с определени неизменни качества (атрибути): всемогъщество, справедливост и любов.

С партньорството на: