Българската духовна криза: накъде след прехода?

С участието на: 
Тодор Велчев
17 ноември, 2007 - 20:45

Място: Асеновград, читалище „Св. Паисий Хилендарски“
Време на провеждане: ноември 2007 г.

Анотация:

Лекцията е покана към слушателите за размисъл върху духовното състояние на съвременния българин. След съпоставка с недалечното минало (България след Първата световна война) и разсъждения върху същността на човешкия дух се прави тъжният извод за дълбоката духовна криза, в която се намира страната. Посочват се белезите на тази криза и накратко се анализират основните причини за нея. Накрая е очертан възможният път за изход от кризата въз основа на някои библейски принципи.

Изложение на лекцията: в прикачени файлове (текст + фигури)

БЕЛЕЖКА: Публикуваните по-долу материали са свободно достъпни, но са предназначени за лично ползване. Тяхното разпространение или употреба (или на части от тях) при публични прояви или в писмени произведения без изричното съгласие на автора и на сдружение ХАРТА е некоректно и непозволено!

Прикачени файловеРазмер
Текст на лекцията (PDF формат)260.58 KB
Фигура 1 (PDF формат)33.78 KB
Фигура 2 (PDF формат)116.51 KB
Фигура 3 (PDF формат)114.13 KB
Фигура 4 (PDF формат)43.67 KB
С партньорството на: