Обучение

Ранната християнска апологетика (I-II в.) е била родена от нуждата да се представи Христовото учение по един разумен и логичен начин, с използване на езика и културата на гръко-римския свят. Тя е плод на творческите усилия на Църквата да достигне със спасителното си послание до една скептична, многообразна във вярванията си и незапозната със старозаветната традиция цивилизация.

Има много аналогии между духовната атмосфера в Европа в зората на християнството и настоящата духовна ситуация:

  • Християнството се превръща в религия на малцинството: едно от многото разпространени вярвания (религиозен плурализъм);

  • Съществува пропаст между светската и църковната култура и език;

  • Християнството често се осмива като нещо примитивно, като суеверие, което не издържа пред изпита на систематичното знание и философията. В днешно време това обвинение най-често се формулира като "несъвместимост с развитието на науката".

С оглед на това положение е необходимо да се развива съвременна християнска апологетика. В България това е пионерско начинание. Голяма е нуждата на вярващите (свещенослужители и миряни) от основно обучение и упражнения по апологетика. Само така Църквата ще съумее да изпълнява божествената си мисия и нейните служители и членове ще бъдат адекватни и убедителни при публичното изповядване на своята вяра.

Екипът на ХАРТА може да предложи обучение по апологетика чрез кратки семинари, като някои примерни теми сме посочили тук. На отделна страница ще намерите линкове към апологетични сайтове и ресурси в Интернет, които са полезни като въведение в съвременната християнска апологетика.

* *

Ако сте заинтересувани от семинарите за обучение, предлагани от ХАРТА, или желаете такива да се организират във Вашия град или църква, свържете се с нас, като отбележите „Екип Обучение“ като адресат във формата за контакти.