Различни светогледи в търсене на смисъла на живота

С участието на: 
Олег Воскресенский
12 октомври, 2014 - 18:00 - 20:00

В лекцията и в дискусията след нея ще се изправим пред въпросите:

  • Защо живеем?
  • Какъв смисъл на живота ни предлагат нерелигиозните философии?
  • Откъде различните религии черпят знания за Бога ?
  • Какво ни казва епистемологията за процеса на познание?
  • С какво е уникално християнското знание за Бога?
  • Доколко са достоверни източниците на това знание?
  • Доколко са достоверни източниците на знанието за Бога на другите религии (ислям, будизъм, юдаизъм)?
  • Защо научните основания на вярата са особено важни днес?

Олег Возкресенский

КЪДЕ: Първа Евангелска съборна църква,
Солунска 49
КОГА: 12 октомври (неделя), 18 часа

За лектора

Олег Воскресенский е филолог, доктор по педагогика и магистър по богословие, съавтор на училищни руски учебници по „Основи на православната култура“ и „Основи на световните религиозни култури“, служител при олтара (алтарник) на руската православна църква във Фридли, Минесота (САЩ). Провежда мисионерска дейност в Русия.

С партньорството на: