Християнска история и обществени ценности

С участието на: 
Адриана Любенова
С участието на: 
Венцислав Каравълчев
С участието на: 
Димо Чешмеджиев
С участието на: 
Тодор Велчев
12 септември, 2014 - 19:00 - 22:30

Сдружение ХАРТА участва в Нощта на музеите и галериите – Пловдив, 2014, като организатор на поредица лекции и публична дискусия на обща тема „Християнска история и обществени ценности“ в Регионален археологически музей, Пловдив, пл. „Съединение“ № 1 на 12 септември (петък) от 19 до 22:30 ч.

Лекции „Щрихи от християнската история на Пловдив и страната“ (19 – 21 часа):

 • „Проникване и утвърждаване на християнството във Филипопол“,
  д-р Адриана Любенова, ПУ „Паисий Хилендарски“

 • „Църквата „Св. Петка“ в Пловдив“,
  д-р Димо Чешмеджиев, ПУ „Паисий Хилендарски“

 • „Комунистическата Голгота на Църквата“,
  Венцислав Каравълчев, СУ „Св. Климент Охридски“

Дискусия (до 22:30 ч.):

 • „История и ценности“,
  Модератор: д-р Тодор Велчев, сдружение ХАРТА

За лекторите

Д-р Адриана Любенова заминава за САЩ едва 15-годишна, където завършва средното и висшето си образование. След 16-годишно пребиваване там (през 2006 г.), решава да се върне в България. Първата магистратура, която завършва след завръщането си в родината е църковна живопис. Естествено свързана с нея е втората й специалност „богословие“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. След нея завършва магистратура по археология с реставрация и консервация в същия универитет. През месец май 2014 г. защитава дисертация на тема „Мозаичното изкуство в късноантичния Филипопол IV–VI в.“ в Института по изследване на изкуствата при БАН. Преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра „Теология“.

Д-р Димо Чешмеджиев е роден през 1960 г. Завършва история във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ през 1982 г. От завършването си до 1985 г. работи в системата на държавните архиви и музеите, а в периода 1985–1990 г. – в Единния център по социология и философия при БАН. През 1990 г. защитава докторат на тема „Кирил и Методий в българската историческа памет през Средните векове“. До 2005 г. е научен сътрудник по средновековна история в Института по история при БАН. Специализира във Франция, Италия и Ватикана. От 1990 г. е хоноруван преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, а от 2005 г. – редовен доцент в същия универститет по средновековна българска история и култура. Научните му интереси са съсредоточени в проучването на редица въпроси от културната и религиозна история на средновековна България. Особено място в тези интереси заема кирило-методиевската проблематика. С нея естествено са свързани и изследванията на автора за покръстването на българите и първоначалното устройство на българската църква.

Венцислав Каравълчев е роден в Бургас през 1967 г. Завършва Духовната акадечия, сега Богословски факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ през 1992 г. Специализира богословие в Швейцария – Женевски университет, Италия – Грегориански университет и Гърция – Атински университет (Богословски факултет), както и Ислям и мюсюлмано-християнски отношения в Англия – Бирмингамски университет. В същия университет завършва и Мисионерския институт към CSM (Church Mission Society). От 2001 г. работи като мисионер към CSM Oxford. По тази програма, в продъжение на 3 години, е преподавател в Батумската духовна семинария – Грузия.

През м. декември 2009 г. сп. „ХАРТА“ публикува на страниците си статията му „Рождество Христово (история на празника)“, посветена на подробен и задълбочен анализ на историческите източници относно честването на един от най-големите християнски празници в историята на църквата. Автор е на редица публикации в сп. „Християнство и култура“ и сайта www.dveri.bg.

Видеозапис

С партньорството на: