Християнско изкуство или християнство в изкуството: Проза

С участието на: 
Васил Лазаров
С участието на: 
Калин Михайлов
С участието на: 
Тодор Велчев
19 ноември, 2019 - 18:30 - 20:30

Поредица от дискусии „Християнско изкуство или християнство в изкуството?“
Среща първа: проза

Дискусия: Калин Михайлов (есеист и поет), Васил Лазаров (писател и поет), Тодор Велчев (астрофизик)
Модератор: Тодор Велчев (сдр. ХАРТА)

КОГА: 19 ноември (вторник), 18:30 ч.
КЪДЕ: Книжарница „Верен“, пл. „П. Р. Славейков“ №1, София

Анотация

Изкуството в неговото многообразие е тясно обвързано с историята на християнството и практиката на Църквата. Големите културни преобразования през последните векове доведоха обаче до много инициативи и дебати за преосмисляне на ролята на изкуството в обществото и дори за самото му предефиниране. Това неминуемо се отразява и на разбиранията за „християнско изкуство“. Какво трябва да разбираме днес под това понятие и дали то все още е легитимно? Дали става дума за изкуство за тясноцърковна употреба? Или за изкуство, представящо християнския светоглед? Или пък за изкуство, повдигащо важни за християните теми – без значение какъв е светогледът на самия творец? Ще се опитаме да вникнем в тези сложни въпроси в поредица от дискусии, въз основа на конкретни примери от литературата, изобразителното изкуство, музиката и киното.

Видео

Видеозапис на дискусията е наличен в Youtube от канала на издателство „Верен“.

С партньорството на: