Един, Едно или Трима в едно?

С участието на: 
Елис Потър
14 декември, 2012 - 16:00

Сдружение ХАРТА и Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организират публична лекция и дискусия на тема:

Един, Едно или Трима в едно? (източният монизъм и християнското учение за Триединството)

Лектор: Елис Потър (Швейцария, САЩ)

Елис Потър е музиковед, бил е дзен-будистки монах в продължение на 15 години. Обръща се към християнството през 70-те години на XX век под влияние на видния протестантски апологет Франсиз Шефър. Оттогава изнася лекции с духовно-просветен и апологетичен характер в много страни по света. Участието му в предвидения лекционен панел ще даде възможност да се представи един западен, протестански поглед към темата за използването на образи в християнския духовен живот. От друга страна, неговият опит и познания за будизма с неговата абстрактна духовност без образи ще обогатят и разширят обхвата на темата извън вътрешно-християнския диалог и ще я направят по-интересна за широката публика.

Кога: 14 декември (петък), 16:00
Къде: Пловдив, 9 аудитория на ПУ „Паисий Хилендарски“
ВХОД СВОБОДЕН

С партньорството на: