8 декември: повод за празнуване или повод за размисъл? (Стойността на образованието и духовните ценности)

С участието на: 
Мария Шнитер
С участието на: 
Тодор Велчев
13 декември, 2011 - 17:00 - 19:00

Организатори: Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” (http://uni-plovdiv.bg)
и сдружение ХАРТА (www.harta.bg)

Тема: “8 декември: повод за празнуване или повод за размисъл? (Стойността на образованието и духовните ценности)”

Лектори: д-р Тодор Велчев (СУ “Св. Климент Охридски” и сдружение ХАРТА)
               доц. д-р Мария Шнитер (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Кога и къде: 13 декември (вторник), 17:00,  8 аудитория на Ректората на ПУ “Паисий Хилендарски”

Вход свободен

С партньорството на: