Лекция и дискусия в „Нощта на музеите“, Пловдив 2011

С участието на: 
Мартин Хайде
С участието на: 
Питър С. Уилямс
17 септември, 2011 - 19:00 - 21:00

Официален сайт на събитието

Резюме на лекцията

Актуалност на темата:

Интересът към древната история винаги е бил голям, но археологическите открития през последното столетие и множеството създадени документални и игрални филми го повишиха изключително. Успоредно с това се увеличи броят на изследванията за възникването и разпространението на християнството през късната Античност. Дълго забулена в тайнствен мрак и спекулации, тази тема придоби научен характер. Съвременната историография вече може да отговори много по-уверено на въпроси като: “Кой е бил Иисус? Какво знаем за живота Му? Какво всъщност е било Неговото учение и има ли аналог сред другите древни философски системи? В какво са вярвали първите Му последователи?”

Двама изявени лектори ще се занимаят с тези въпроси и ще проведат дискусия по тях с публиката на “Нощта на музеите”, Пловдив 2011.

Анотация на лекцията:

Лекцията ще протече в две части. В първата част д-р Мартин Хайде ще се занимае с достоверността на събитията, описани в Новия Завет. В съгласие ли са библейските ръкописи с другите източници за древната история? Как възникването на християнството се вписва сред събитията от I век? Не става ли дума за по-късни легенди, които са били “пришити” към разкази от/за действителни лица?

Във втората част Питър С. Уилямс ще обсъди оригиналността и съдържанието на ключовите християнски идеи и догми. Уникални ли са те? Съществували ли са още в I век и в какъв вид? Дали нямат основание твърденията на Дан Браун и други автори, че християнството такова, каквото го познаваме, е резултат от решенията на църковни събори от IV век?

Лекцията и предвидената след нея дискусия са подходящи за всеки, който се вълнува от светогледни и духовни въпроси, и желае да стигне самостоятелно до отговорите им, в светлината на историческите знания, с които разполагаме.


За лекторите

Д-р Мартин Хайде е преподавател във Philipps-Universität, Марбург, Германия. Той е специалист по семитски езици, древна ориенталистика и история на Източната църква. Занимава се с изследване на древни еврейски надписи, древни текстове на арабски и етиопски език, както и с предаването на Стария и Новия Завет през вековете.

Изнася лекции в много страни, включително и в България (от 2001 г. насам). Записи на следните негови лекции, изнесени в София, могат да бъдат закупени от книжарница “Верен”:

Книги от Мартин Хайде (на немски):

  • Das Testament Abrahams: Edition und Übersetzung der arabischen und äthiopischen Versionen (Aethiopistische Forschungen XX), Wiesbaden: Harrassowitz 2011 (в процес на печат).
  • Das Buch der Hippiatrie - Kitāb al-Bayṭara von Muḥammad ibn Ya‘qub ibn aḫī Ḥizām al-Ḫuttalī (Teil 1, 2), Harrassowitz 2008, X/380 S, VIII/353 S.
  • Der einzig wahre Bibeltext? Erasmus von Rotterdam und die Frage nach dem Urtext, Nürnberg 2006.
  • Die Testamente Isaaks und Jakobs: Edition und Übersetzung der arabischen und äthiopischen Versionen (Aethiopistische Forschungen 56), Wiesbaden: Harrassowitz 2000, XVI / 332 S.

Рецензия на английски на предпоследната книга (в превод: Единствената истинска Библия? Еразъм Ротердамски и въпросът за оригиналния текст) е достъпна на сайта Evangelical Textual Criticism.


Питър С. Уилямс е преподавател в Gimlekollen School of Journalism and Communication, Норвегия. Възпитаник на Cardiff University (BA), Sheffield University (MA) и the University of East Anglia (MPhil), където защитава магистърска теза “Обективните дефиниции на истина, знание, доброта и красота по отношение на Божието естество”. Участва в дискусии и дебати по теми, свързани с различните светогледи, проблема “вяра – разум”, както и по проблеми на философия на науката.

Книги от Питър С. Уилямс:

Като автор:

  • A Sceptic’s Guide to Atheism (Paternoster, 2009);
  • I Wish I Could Believe in Meaning: A Response to Nihilism (Damaris, 2004);
  • The Case for Angels (Paternoster, 2002);
  • The Case for God (Monarch, 1999).

Като съавтор:

  • Tony Watkins, Peter S. Williams, Anna Robbins, Clive Thorne and Tom Price, The Matrix Revelations: A Thinking Fan’s Guide to the Matrix Trilogy (Damaris, 2003);
  • Steve Couch, Tony Watkins and Peter S. Williams, Back in Time: A Thinking Fan's Guide to Doctor Who (Damaris, 2005).

Кратки анотации на английски на книгите от Питър С. Уилямс могат да бъдат открити тук.

Записи и материали

Част 1: Мартин Хайде – Погребалните практики в I век и възкресението на Христос

Част 2: Питър С. Уйлямс - Археологическите факти и вярата на ранните християни

Въпроси и отговори към лекциите

С партньорството на: