Мини-симпозиум: Библията – сбор от легенди или сборник от исторически документи?

С участието на: 
Питър Дж. Уилямс
9 април, 2010 - 09:00 - 13:15

Сайт на събитията с П. Уилямс

Минисимпозиум с участието на Питър Дж. Уилямс под наслов: „Библията – сбор от легенди или сборник от исторически документи?“

9 април (петък), 2010 г.

София, Заседателна зала 1, СУ „Св. Климент Охриски“, Ректорат

Програма

*09:00 – 09:15* Откриване
*09:15 – 10:15* Лекция

„Основават ли се Евангелията на свидетелствата на очевидци?“ — д-р Питър Уилямс

РЕЗЮМЕ: Очевидците на дадени събития са добре запознати с времето и мястото, а достоверността на техния разказ се засвидетелства от отбелязването на подробности относно архитектурата, селското стопанство, данъчното облагане, социалното разслояване, лични имена, имена на местности, географски разстояния и др. Ще подложим Евангелията на този тест и ще видим, че съответните познания на техните автори са на много високо ниво. Въз основа на работата на Ричард Бокам ще се убедим, че Евангелията съдържат такива типове лични имена, каквито бихме очаквали, ако те се основаваха на показанията на очевидци. Ще разгледаме как същите аргументи биха могли да се разширят по отношение на имената на местности. Ще бъдат приведени и доводи, че е трудно да се оправдае становището, че евангелските автори са имали познания за времето и мястото на събитията, но по някакъв начин са изкривили посланието на Иисус Христос.

*10:15 – 10:45* Дискусионен панел / Q&A
*10:45 – 11:15* Кафе-пауза
*11:15 – 12:15* Лекция

„Разполагаме ли с точния текст на Новия Завет?“ — д-р Питър Уилямс

РЕЗЮМЕ: Ще разгледаме някои аргументи за точността на новозаветния текст, особено във връзка с дебата с Барт Д. Ерман и с неговата теза за изкривяване на Писанието от страна на ортодоксалното християнство, отразена в популярната му книга /Misquoting Jesus/. Ще покажем, че доводите му на популярно ниво често се основават на погрешно разбиране на християнските възгледи за Новия Завет и че риториката му преувеличава неточностите в новозаветния текст. Ще видим също, че аргументът за изкривяване на Писанието от страна на ортодоксалното християнство не притежава последователна методология и не се основава на каквото и да е систематично изучаване на ръкописите.

*12:15 – 13:00* Дискусионен панел / Q&A
*13:00 – 13:15* Закриване

С партньорството на: