Копнежът по Свещеното и неговата реализация

С участието на: 
Тодор Велчев
10 януари, 2010 - 19:30
  • Лектор: Тодор Велчев (сдружение ХАРТА)

  • Място: салона на Първа Евангелска съборна църква

  • Анотация:
    Нашето общество изглежда все по-отворено да води диалог за ценностите и идеалите, които могат да ни обединят. Идеалът обикновено се свързва със Съвършеното — онова, което е без недостатък и е непреходно. Всъщност, не Съвършеното, а Свещеното е основа на идеалите. То е нещо, за което копнеем в същността си; което е съвсем различно и все пак разпознаваемо като родно. Затова копнежът по него не е само религиозен феномен, а се споделя от всички хора във всяко общество.

С партньорството на: