Европейски избори 2014 и християнски ценности

24 април, 2014 - 19:00 - 20:30

дискусия между българските кандидати за европейски депутати и представители на християнските общности в България

24 април (четвъртък) 2014 година
от 19 часа в Зала 3.1 на НДК

Анотация:

Темите, привличащи вниманието на гражданите и политиците по повод предстоящите избори за европарламент обикновено са от икономически, международен и социален характер. Встрани от фокуса на общественото внимание обаче остава друг фундаментален аспект на европейската идея и европейската интеграция, засягащ въпроси от етически и ценностен характер. Именно те вълнуват избирателите, които се самоопределят като християни (около 79 % от населението на страната, по данни от последното преброяване).

Сред тези въпроси са:

 • легализирането на хомосексуалните бракове и на т. нар. „трети пол“;
 • евтаназията, абортите и сурогатното майчинство;
 • възможностите за религиозно образование в обществените училища и други проблеми на религиозната идентичност и духовните традиции на Стария континент.

През предизборната кампания е време най-сетне да чуем обосновани политически становища по тъй важни за бъдещето ни теми. Какви са вижданията на отделните политически сили по стратегическия въпрос за християнските корени и ценности на Европа и, оттук, за общото европейско бъдеще? Бихме искали чуем позициите на българските кандидати за депутати в ЕП, преди да направим своята преценка като избиратели. Както и да ги уверим, че ще следим каква кауза защитават и как гласуват по такива теми, ако бъдат избрани.

Участници

 • Александър Ненков, ПП ГЕРБ
  политолог, народен представител в 42-вото Народно събрание.

 • Мирослав Попов, БСП
  експерт по етнически и религиозни въпроси

 • Гергана Николова, Реформаторски блок
  филолог, кандидат за евродепутат от Гражданската квота на РБ

 • Ирина Абаджиева-Репуц, ХДП
  юрист, председател на Християндемократическа партия на България

Модератор: доц. Костадин Нушев, Богословски факултет при СУ „Св. Климент Охридски“

Въпроси към участниците в дискусията:

 • Договорът за Европейския Съюз изброява основополагащите ценности на съюза, но не споменава изрично християнската религия, история или култура като техен източник. Означава ли това, че съвременна Европа е скъсала своите връзки с християнството?

 • Трябва ли европейските институции да търсят форми и средства за запазване на християнската идентичност на Европа или тя може и трябва да се развива като строго секуларен съюз, без връзка с духовните си корени? Възможно ли да се съвместят християнски ценности и секуларни тенденции в единна политика?

 • Как да се запази европейската идентичност в условията на нарастващо безразличие на много от европейските граждани към християнските ценности, от една страна, и на увеличаващия се брой имигранти, изповядващи други религии и имащи различен бит и култура – от друга?

 • Как принципите, гарантиращи правото на свобода на изразяване и забраната на дискриминация, основана на религиозни убеждения или сексуална ориентация, биха могли да се спазват едновременно, без да влизат в противоречие? Не нарушава ли т. нар. „политическа коректност“ правото за свободно изразяване на мнение и на светогледна позиция?

 • Основните човешки права и свободи заемат централно място в европейската политика и юриспруденция. Очертава се обаче ясна тенденция към широко тълкуване на съществуващите права и свободи и добавянето на нови. Така „правата и свободите“ могат да се превърнат в самоцел и – вместо да бъдат в служба на човека – да се използват за предефиниране на човешкото естество и ценности. В този контекст, стремежът към предоставяне на всички видове граждански права на лицата с хомосексуална ориентация или нестандартна полова идентичност (включително правото на брак, осиновяване), не водят ли не само до отхвърляне на духовния принцип на брака, но и до опасност от разпадане на социалния модел за семейството?

 • Ценност ли са правата на човека сами по себе си или произтичат от определени ценности и разбиране за личното достойнство на човека? Може ли наред с правото на живот като основно и фундаментално право да се прокламира и право на смърт, за което застъпниците за легализиране на евтаназията и аборта пледират? Следва ли принципът на недискриминация да вземa превес над фундаментални морални ценности?

Видео

Пълен запис на дискусията е направен от Студио 865

Част 1:

Част 2:

С партньорството на: