Проблемът наука-религия като феномен на Модерната епоха

С участието на: 
Тодор Велчев
10 май, 2010 - 13:00
  • Лектор: Тодор Велчев (сдружение ХАРТА)

  • Място: Бургас, зала 207 на Бургаски свободен университет

Анотация:
Отношението между науката и религията обикновено се описва с три възможни перспективи: взаимно изключване, взаимно проникване и допълване и непреодолим дуализъм (два напълно различни аспекта на знанието ни за реалността). Всъщност, дълги векове науката не е била обособена като самостоятелна дисциплина и проблем "наука - религия" не е съществувал. В лекцията се показва, че модерната наука всъщност има християнски философски предпоставки и неслучайно се развива и процъфтява в Западна Европа. Възходът на модернизма често води до противопоставяне на науката на религията, което пък поражда реакцията на религиозния фундаментализъм. Накрая се предлага един съвременен християнски поглед върху науката в постмодерната ситуация: Проблемът наука-религия беше унаследен от Модерната епоха, но дали "прагматичната наука", която отказва да си задава философски въпроси, е неговото решение?

С партньорството на: