Наука и култура

С участието на: 
Ричард Кархарт
16 октомври, 2012 - 18:00

Говорител: д-р Ричард Кархарт, физик-теоретик, Professor of Physics Emeritus на Университета на Илинойс (САЩ)
Кога:  вторник, 16 октомври 2012 г., 18:00
Къде: Пловдив, Дом на Съюза на учените в България, “Митрополит Паисий” 6 , голяма зала

В съвременния свят се наблюдават сериозни конфликти между науката и останалите аспекти на културата. Мнозина вече не хранят илюзии относно върховната стойност на научното познание. От друга страна, в някои страни вече и високо компетентни научни специалисти настояват, че в природата можем да открием свидетелства за разумен замисъл. Утвърдените научни среди, особено в биологията, ожесточено се противопоставят на всякакви подобни твърдения и така се развива траен конфликт в публичното пространство. В тази лекция се представят различни гласове, звучащи в съвременното общество, в опит да се намери единството в света на човешкия опит.

Лекцията на Ричард Кархарт е предназначена за всички, които се вълнуват от развитието на съвременната наука и от нейното отношение към останалите сфери на живота. Организатор на проявата е гражданското сдружение ХАРТА, сред чиито цели е провокирането на дебат по светогледни въпроси в българското общество.

С партньорството на: