Познай истината, но как — с разума си или чрез вяра в Бога?

С участието на: 
Стийв Панкрац
С участието на: 
Тодор Велчев
13 февруари, 2013 - 18:45

Българска свободна църква „Света Троица“ — София и сдружение ХАРТА организират публична дискусия посветена на природата на познанието, каква е ролята на разума и на вярата в процеса на изгражне на познание и има ли взаимодействие между тях?

Водещи на дискусията: Тодор Велчев и Стийв Панкрац.

Кога: 13 февруари 2013 г. (сряда), 18:45
Къде: сградата на БСЦ „Света Троица“ — София, ж. к. Гоце Делчев, бл. 47Е, офис 2

Вход свободен.

С партньорството на: