Идентичност, облик и личност

С участието на: 
Тодор Велчев
20 април, 2008 - 13:15
  • Лектор: Тодор Велчев (сдружение ХАРТА)
  • Място: салона на Първа Евангелска съборна църква
  • Анотация:
    Днес господства едно радикално съмнение в човека като носител на Истината. Идентичността му не е нещо, чрез което разпознаваме самия него, а начина му на живот и групата в обществото, от която е част. Но хората се свързват не по идентичност, а чрез неповторимата си и уникална същност. Тази неповторима същност се нарича личност и е конкретният образ на Създателя, присъстващ у всеки човек.
С партньорството на: