Нашите партньори

Потенциални партньори за постигането на целите, произтичащи от мисията на сдружение ХАРТА, са:

  • неправителствени организации, ратуващи за развитието на гражданското общество и насърчаващи гражданската активност;
  • медии, които споделят виждането ни за необходимостта от духовна просвета и имат сериозно отношение към проблемите на нашето общество;
  • просветни и културни институции и организации.