Асоциация „Емпирей“

Асоциация ,,Емпирей" е неправителствена организация с идеална цел насърчаване на християнското художествено слово.