Списание „Християнство и култура“

Списанието е открита дискусионна територия, чиято цел е да привлича автори с различно вероизповедание и гледна точка, поради което публикуваните в него материали следва да бъдат разбирани като покана за диалог. Срещите на клуб „Християнство и култура“ целят да поставят във фокуса на обществения дебат често пренебрегваните, нопостоянно присъстващи проблеми за значението на християнството в нашето общество, както и за влиянието на християнството върху културата, изкуството или политиката. Тези цели съвпадат с визията и мисията на сдружение ХАРТА.