АРУКО

Асоциацията за Развитие на Университетското Класическо Образование е неправителствена организация, основана от група студенти, докторанти и университетски преподаватели с хуманитарно образование. Тя има за цел да поддържа съзнанието за европейското културно наследство във всичките му аспекти чрез неговото изучаване и обсъждане.

Прояви с партньорството на АРУКО