Питър Дж. Уилямс

Питър Дж. Уилямс е директор на центъра за библейски изследвания „Тиндейл Хаус“ в Кеймбридж, Англия, и почетен старши преподавател по библеистика в Абърдийнския университет, Шотландия. Специалист е в изследването на Стария и Новия Завети. Понастоящем, неговите научните интереси са фокусирани върху употребата на ранни писмени копия на Новия Завет и върху темата за робството в Стария Завет. Пише в блога за текстова критика, Evangelical Textual Criticism

Кратка професионална биография

Питър Уилямс получава образованието си в Университета в Кеймбридж: M.A. (Класически езици, иврит и арамейски), M.Phil. (Изследвания по иврит), Ph.D. (Върху една арамейска версия на III Книга Царства). След получаване на докторската си степен (1997), работи по Проекта за база данни за семантика на древноеврейския език, а по-късно преподава иврит и Стар Завет в Кеймбридж. Същевременно д-р Уилямс е научен сътрудник по Стар Завет към „Тиндейл Хаус“, Кеймбридж (1998—2003). От 2003 г. до 2007 г., той е старши преподавател по Нов Завет в Абърдийнския университет, Шотландия, където е и заместник-ръководител на Училището по богословие, история и философия. През юли 2007 г. става най-младият директор (Warden) в историята на „Тиндейл Хаус“, като запазва позицията си като почетен старши преподавател по библеистика към Абърдийнския университет.

Още информация и публични изяви

Книги

  • P. J. Williams, Studies in the Syntax of the Peshitta of 1 Kings (Monographs of the Peshitta Institute, Leiden 12; Leiden: E.J. Brill, 2001).

  • P. J. Williams, Early Syriac Translation Technique and the Textual Criticism of the Greek Gospels (Texts and Studies; Gorgias Press, 2004).

  • P. J. Williams, A.D. Clarke, P.M. Head and D. Instone-Brewer,eds., The New Testament in Its First Century Setting: Essays onContext and Background in Honour of B.W. Winter on His 65th Birthday (Grand Rapids: Eerdmans, 2004).

  • P. J. Williams, ed., Syriac Word Sources, Senses and Functions (Perspectives on Syriac Linguistics; Gorgias Press, in progress).

Избрани статии

  • 'The Translation of Greek alpha-privatives in the Syriac Epistles', in P.J. Williams, eds., Syriac Word Sources, Senses and Functions (Perspectives on Syriac Linguistics; Gorgias Press, 2007).

  • On Matching Syriac Words with Their Greek Vorlage', in T.C. Falla et al., eds. (Perspectives on Syriac Linguistics; Gorgias Press, 2006).