Агапе България

Агапе България български клон от международната организация Campus Crusade for Christ International, която работи със студенти, военни, спортисти и др. обществени групи с цел запознаването им с християнската вяра и светоглед, изграждане и практическо обучение в нея. Българското студентско подразделение на Агапе България носи името „Студентски живот“. Публичните прояви, организирани от Студентски живот включват извънакадемични лекции, семинари и курсове на обучение, подпомагащи личностното израстване на студентите. Наш партньор е в организацията на публични лекции във Варна и София.

Прояви с партньорството на Агапе България