Участие в Интернет форум по духовни въпроси: анализ на участниците и отклик спрямо тях

С участието на: 
Стийв Панкрац
С участието на: 
Тодор Велчев
1 декември, 2010 - 11:00

Проведено в:

  • Втора Евангелска баптистка църква и „Студентски живот“, Варна, декември, 2010 год.
  • Обединена Божия църква I, Пловдив, юни 2011 год.

Източник: /content/78