Нуждата и същността на апологетиката

С участието на: 
Стийв Панкрац
С участието на: 
Тодор Велчев
1 юни, 2010 - 10:45
1 юни, 2011 - 10:45

Проведено в:

  • Евангелска църква „Благовестие“, Бургас, юни 2010 год.
  • Втора Евангелска баптистка църква и „Студентски живот“, Варна, юни 2010 год.
  • Обединена Божия църква I, Пловдив, юни 2011 год.

Източник: /content/78