Апологетиката като мост между Църквата и света

С участието на: 
Стийв Панкрац
С участието на: 
Тодор Велчев
1 декември, 2006 - 10:30

Проведено в:

  • Евангелска църква „Благовестие“, Бургас, декември 2006 год.

Източник: /content/78