Достоверност, канон и боговдъхновеност на Библията?

С участието на: 
Стийв Панкрац
С участието на: 
Тодор Велчев
1 ноември, 2006 - 10:15

Проведен в:

  • Първа Евангелска съборна църква, София, ноември 2006 год.

Източник: /content/78