Издателство „Нов човек“

Издателство „Нов човек“ е създадено за да представя пред хората в България историческото библейско християнство като необходим отговор за нуждите на днешното поколение. В годините след 1990 г., когато е създадено, издателство „Нов човек“ се утвърждава сред водещите български издателства в сферата на християнската литература. Поставя ударение върху сериозната справочна литература, изследваща проблемите в техния корен. Съвременните автори представени от издателството са личности, оформящи облика на мислещото християнство през последните десетилетия. Издателство „Нов човек“ подбира книгите си по признака на „горещото сърце и хладния ум“.

Издателство „Нов човек“ разпознава нуждата от популярна и специализирана богословска, класическа и сериозна съвременна литература в България, която да подпомогне обновлението на Църквата и да насочи интереса на обществото към християнските ценности. Тази нужда е движеща в неговата издателска дейност.

Издателство „Нов човек“ е член-основател на Асоциацията на българските книгоиздатели.