ФИФ към ПУ „Паисий Хилендарски“

Философско-историческият факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е официално създаден през 2004 г. на основата на катедра „Етнология и социология” и катедра „История” към Филологическия факултет. Самостоятелното обучение по специалностите История и Философия започва през 2002 г., по Археология и Теология – през 2008 г. Специалността Социална антропология е окрита през 2010 г. Най-нови са специалностите Социология и науки за човека и Социология на правото, икономиката и иновациите, които започват да приемата студенти през 2012 г.