Фондация „Младежи с мисия — България“

Младежи с мисия e български клон на международното християнско доброволческо движение Youth With A Mission.